top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Kursus i Compassion fokuseret terapi 2024

KURSUS I COMPASSION FOKUSERET FORLØB/BEHANLDING AF MØDRE MED FØDSELSDEPRESSION 2024

Young Women Brainstorming

Kort om kurset
Ønsker du at fordybe dig i, hvordan det er muligt at arbejde med fødselsdepression på en måde, hvor der arbejdes med den grundlæggende problematik 'selvdevaluering' og  'utilstrækkelighedsfølelse? Så er du landet det helt rigtige sted. 

På dette kursus introduceres du for tilgangen Compassion Fokuseret Terapi og opbygger din evne til at arbejde med de specifikke problematikker, som mødre med fødselsdepressioner kan have i forhold til sig selv og relationen til det nyfødte barn. Der vil være fokus på at kunne varetage både individuelle og gruppeforløb efter kurset og du har mulighed for at tilkøbe supervision. Du behøver ikke at vide så meget om hverken fødselsdepression eller tilgangen, for at få et godt udbytte af kurset, underviseren Michelle Cree forholder sig grundigt til begge dele undervejs i kurset.

Målgruppe: Psykologer, sundhedsplejersker, jordemødre, familieterapeuter og andre, der arbejder med støttende eller behandlende individuelle- eller gruppeforløb med mødre med fødselsdepression.
 
Deltagerform: Online - over Zoom. Vi har meget erfaring i at afholde kurser online. Vi ved at kurser på Zoom kan være udmattende, men vi har også erfaring med at der er meget at vinde, hvis bare man gør det rigtigt. Derfor har vi fokus på introduktion på første dagen, gruppearbejde undervejs i både større og mindre grupper, og at der afholdes 15 minutters pause for hvert 45 minutters arbejde, samt 45 minutters frokostpause. 
 
Datoer:

  • Datoer er ikke fastlagte endnu, det er dog muligt at melde sig på en venteliste, hvor man er de først til at modtage muligheden for endelig tilmelding når datoerne er fastlagte.

     
Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker via først til mølle-princip. 
 
Betingelser ved tilmelding:

Pris: Kursuspris 7.500 kr. Det er muligt at betale kurset i 3 rater med et gebyr på 100 kr. 

Sprog: Michelle Cree taler engelsk, så kursister skal kunne forstå engelsk på et rimeligt niveau. Kursisten kan i gruppearbejde arbejde sammen med andre med samme modersmål, alt efter ønske.

Tilmelding: Tilmeld dig ved at skrive mail til kaja@gro-psykologpraksis.com eller via dette TILMELDINGSLINK.


Kursusbevis: Du vil modtage et samlet kursusbevis. 

Kursusbeskrivelse: Mødre der rammes af en fødselsdepression oplever ofte meget lidelse, selvkritik og skam, samtidig med, at de skal forholde sig til de indre og ydre forandringer, der opstår i forbindelsen med det at få et barn. Hvordan disse mødre kommer igennem denne periode, afhænger af mange faktorer, men en afgørende faktor er, hvordan de forholder sig til sig selv og omverdenen. På dette kursus vil kursisterne blive indført i, hvorfor egenomsorg og ’selfcompassion’ er så vigtig i forbindelse med det spirende moderskab. Kursisterne vil blive indført i de forskellige stadier i det, der kaldes ’The Compassionate Mind’ i relation til den perinatale periode. Kursisterne får et indblik i, hvordan man kan arbejde med ’The Compassionate Mind’ i den perinatale periode, ved både at opleve nogle af øvelserne på egen krop og ved at udføre øvelserne i rollespil. 
 
Der vil undervejs både være fokus på hvordan man kan arbejde med self-compassion i grupper og i individuelle forløb, ligesom der undervejs vil arbejdes med, hvordan en positiv relation mellem mor og baby, sideløbende med behandlingen af moderens depression, kan faciliteters.

Supervision: Det er muligt at tilkøbe individuel og gruppesupervision til særlig favorabel pris i forbindelse med kurset. 

Fakta om Compassion tilgang: Compassion fokuserede forløb og tilgange stormer frem i hele verden. Blandt andet udbyder forskellige Danske og udenlandske universiteter compassion-gruppe-facilitator uddannelser, 2-årige specialistuddannelser mv. Compassion fokuserede tilgange er ikke nødvendigvis terapi, men kan bruges terapeutisk.

UNDERVISER

MICHELLE CREE

MSc Clinical Psychology, BSc Psychology (Hons) (2:1)

Michelle blev uddannet som psykolog i 1995 og har siden 2005 arbejdet med mødre, der har udfordringer på det perinatale område. Hun har med baggrund i Compassion Fokuseret Terapi, udviklet en behandlingstilgang til disse mødre, som hun også har nedfældet i bogen 'The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression'. Michelle har forsket i emnet og skrevet flere forskningsartikler samt arbejdet som lektor på Derby universitet.

60c7ca898b959f1efd0ba644_michelle_cree.jpg
bottom of page