top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Kursus i Compassion fokuseret forløb/behandling af mødre med fødselsdepression 2024

Kort om kurset
Ønsker du at fordybe dig i, hvordan det er muligt at arbejde med fødselsdepression på en måde, hvor der arbejdes med den grundlæggende problematik 'selvdevaluering' og  'utilstrækkelighedsfølelse? Så er du landet det helt rigtige sted. 

På dette kursus introduceres du for tilgangen Compassion Fokuseret Terapi og opbygger din evne til at arbejde med de specifikke problematikker, som mødre med fødselsdepressioner kan have i forhold til sig selv og relationen til det nyfødte barn. Der vil være fokus på at kunne varetage både individuelle og gruppeforløb efter kurset og du har mulighed for at tilkøbe supervision. Du behøver ikke at vide så meget om hverken fødselsdepression eller tilgangen, for at få et godt udbytte af kurset, underviseren Michelle Cree forholder sig grundigt til begge dele undervejs i kurset.

Målgruppe: Psykologer, sundhedsplejersker, jordemødre, familieterapeuter og andre, der arbejder med støttende eller behandlende individuelle- eller gruppeforløb med mødre med fødselsdepression.
 
Deltagerform: Online - over Zoom. Vi har meget erfaring i at afholde kurser online. Vi ved at kurser på Zoom kan være udmattende, men vi har også erfaring med at der er meget at vinde, hvis bare man gør det rigtigt. Derfor har vi fokus på introduktion på første dagen, gruppearbejde undervejs i både større og mindre grupper, og at der afholdes 15 minutters pause for hvert 45 minutters arbejde, samt 45 minutters frokostpause. 
 
Datoer:

​2. og 3. september: Underviser Kaja Dreiøe (hybriddeltagelse).
30. september + 1. oktober: Underviser Michelle Cree (onlineundervisning)
21.-22. oktober: Underviser Michelle Cree (onlineunderviser)

Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker via først til mølle-princip. 

Kursuspris: 13.000 kr. eksklusiv moms. for hele kurset.
Prisen inkluderer forplejning
 d. 2. og 3. september.
Har du ikke god erfaring/kendskab til Compassionfokuseret terapi anbefaler vi, at du deltager på alle kursets dage.
Har du derimod god erfaring/kendskab til Compassionfokuseret terapi, kan du vælge blot at deltage de sidste fire dage.
Prisen for fire kursusdage er 8.500 kr. 
Det er muligt at betale kurset i 3 rater med et gebyr på 100 kr. 


Sprog: Michelle Cree taler engelsk, så kursister skal kunne forstå engelsk på et rimeligt niveau. Kursisten kan i gruppearbejde arbejde sammen med andre med samme modersmål, alt efter ønske.

Tilmelding: Tilmeld dig ved at skrive mail til kaja@gro-psykologpraksis.com eller via dette TILMELDINGSLINK.


Kursusbevis: Du vil modtage et samlet kursusbevis. 

Kursusbeskrivelse: Mødre der rammes af en fødselsdepression oplever ofte meget lidelse, selvkritik og skam, samtidig med, at de skal forholde sig til de indre og ydre forandringer, der opstår i forbindelsen med det at få et barn. Hvordan disse mødre kommer igennem denne periode, afhænger af mange faktorer, men en afgørende faktor er, hvordan de forholder sig til sig selv og omverdenen. På dette kursus vil kursisterne blive indført i, hvorfor egenomsorg og ’selfcompassion’ er så vigtig i forbindelse med det spirende moderskab. Kursisterne vil blive indført i de forskellige stadier i det, der kaldes ’The Compassionate Mind’ i relation til den perinatale periode. Kursisterne får et indblik i, hvordan man kan arbejde med ’The Compassionate Mind’ i den perinatale periode, ved både at opleve nogle af øvelserne på egen krop og ved at udføre øvelserne i rollespil. 
 
Der vil undervejs både være fokus på hvordan man kan arbejde med self-compassion i grupper og i individuelle forløb, ligesom der undervejs vil arbejdes med, hvordan en positiv relation mellem mor og baby, sideløbende med behandlingen af moderens depression, kan faciliteters.


Supervision: Det er muligt at tilkøbe individuel og gruppesupervision til særlig favorabel pris i forbindelse med kurset. 

Fakta om Compassion tilgang: Compassionfokuseret tilgang er en evidensbaseret tilgang i hastig udvikling, og forskningen viser at tilgangen har stor effekt på en række tilstande og lidelser, blandt andet fødselsdepression. Tilgangen lægger grundlæggende vægt på at (gen)opbygge medfølelse og compassion for sig selv og andre, og derigennem øge trivsel og slippe selvkritik og skam. Den britiske professor i psykologi Paul Gilbert er grundlægger af compassionfokuseret terapi og Michelle Cree er en af de første, der har målrettet tilgangen til mødre med fødselsdepression.

UNDERVISER

MICHELLE CREE

MSc Clinical Psychology, BSc Psychology (Hons) (2:1)

Michelle blev uddannet som psykolog i 1995 og har siden 2005 arbejdet med mødre, der har udfordringer på det perinatale område. Hun har med baggrund i Compassion Fokuseret Terapi, udviklet en behandlingstilgang til disse mødre, som hun også har nedfældet i bogen 'The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression'. Michelle har forsket i emnet og skrevet flere forskningsartikler samt arbejdet som lektor på Derby universitet.

60c7ca898b959f1efd0ba644_michelle_cree.jpg
bottom of page