top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Fortrolighedspolitik

1. Persondatapolitik

1.1 Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt

GRO Kursusudbyderne behandler persondata og har derfor denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

Vi bestræber os på at indsamler færrest muligt persondata, mens vi ikke indsamler data til videresalg.

 

1.2 Vi sikrer fair og transparent databehandling

Beder vi dig stille dine persondata til rådighed, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

1.2.1 Hvilken data indsamler vi og hvorfor?

 • Vi indsamler cookies for at få overblik over din færden på vores hjemmeside

 • Ved oprettelse af bruger på hjemmesiden indsamles din mail samt landet du sidder i, således at vi kun godkender kommende kursister, der har betalt for det pågældende kursus.

 • Når du tilmelder dig et kursus, indsamler vi følgende persondata:

  • Fulde navn: Der skal bruges til kursusbevis

  • Jobtitel: Der skal bruges til at godkende kursister på kurserne

  • E-mail: Der skal bruges at sende faktura samt information om det pågældende kursus

  • Telefonnummer: Der skal bruges i akutte situationer, som fx, at et kursus pludseligt bliver aflyst eller lignende

 • CVR eller EAN-nummer samt adresse på arbejdsplads, ved betaling af kurser gennem arbejdspladsen – dette er krav til fakturering

 

1.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med administration af din relation til os.

 

1.4 Vi behandler kun nødvendige og relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i henhold til afsnit 1.2.1. Formålet og omfanget af persondata er afgørende for, hvilken type data, der er relevante for os. Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

 

1.5 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet med indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vær opmærksom på, at psykologloven foreskriver opbevaring af journaler i 5 år efter afsluttet forløb.

 

1.6 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage, ved at henvende dig til os.

 

1.7 Vi videregiver ikke dine persondata

Vi videregiver generelt ikke dine data til tredjepart.

Vi har indgået databehandleraftale med de software -underleverandører og andre former for databehandling, som fx fakturering, online betaling mm, vi samarbejder med.  Derfor kan vi sikre, at dine data bliver behandlet og opbevaret i fuld overensstemmelse med EUs persondataforordning.

 

 

2. Sikkerhed

 

2.1 Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab, tager vi løbende back up af vores data.

 

 

3. Brug af cookies

 

3.1 Cookies, formål og relevans

Vores hjemmeside anvender cookies med det formål at føre statistik over besøgende på siden.  

Cookies er en lille tekstfil, som lagres på din computer, således at den kan genkende hjemmesiden, næste gang du besøger den. Cookies er ufarlige og kan ikke medføre virus eller andet skadeligt. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger, og de sletter sig selv efter et (varierende) antal måneder. Første gang du besøger vores hjemmeside, skal du takke ja eller nej til brug af cookies, og du kan indstille hvilke cookies vi må indsamle.

Vores hjemmeside indeholder periodevis cookies fra tredjeparter, som kan være Google Analytics, Facebook mm. Den data disse cookies leverer, bruges alene til de ovenfor beskrevne formål og deles eller videresælges aldrig til andre formål.

 

 

4. Dine rettigheder

 

4.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke af dine data vi behandler, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til samt hvor længe vi opbevarer dem, ved at henvende dig til os.

 

4.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Mener du, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette gør du ved at henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigt muligt.

 

4.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, ved at kontakte os. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge, om det er muligt og herefter giver dig svar på din henvendelse hurtigt muligt -dog senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

5. Kontakt

Du kan altid tage kontakt til os på info@gro-kursusudbyderne.com ved spørgsmål omkring ovenstående.

bottom of page