top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Kursus: Fødselsdepression
- En Compa
ssionfokuseret tilgang
M
aj 2023 i samarbejde med Horsens Kommune 

Kursusbeskrivelse

I samarbejde med Horsens Kommune opsætter vi et kursus på 4 hele dage, hvor du bliver endnu klogere på, hvordan du fra et professionelt sted kan hjælpe mødre med fødselsdepression. Vi kommer til at dykke ned i de grundlæggende problematikker så som selvdevaluering og utilstrækkelighedsfølelse, der dominerer hos mødre med fødselsdepression. Du vil blive introduceret til Compassionfokuseret Terapi, som er en tilgang, der viser stor effekt i arbejdet med fødselsdepression. Du vil både blive introduceret til at varetage individuelle- og gruppeforløb. Du behøver ikke at vide så meget om hverken fødselsdepression eller tilgangen for at få et godt udbytte af kurset blot en lyst til at dykke ned i emnet sammen med dine medkursister og underviser Kaja Dreiøe.

 

Mødre der rammes af en fødselsdepression, oplever ofte meget lidelse, selvkritik og skam, samtidig med at de skal forholde sig til de indre og ydre forandringer, der opstår i forbindelsen med det at få et barn. Hvordan disse mødre kommer igennem denne periode, afhænger af mange faktorer, men en afgørende faktor er, hvordan de forholder sig til sig selv og omverdenen. På dette kursus vil du, som kursist, blive indført i hvorfor egenomsorg og ’selfcompassion’ er så vigtig i forbindelse med det spirende moderskab. Du vil blive undervist i de forskellige stadier, i det der kaldes ’The Compassionate Mind’ i relation til den perinatale periode. Du får et indblik i, hvordan man kan arbejde med ’The Compassionate Mind’ i den perinatale periode ved både at opleve nogle af øvelserne på egen krop og ved at udføre øvelserne i rollespil. 

 

Undervejs i kurset vil der være fokus på, hvordan man kan arbejde med self-compassion i grupper såvel som i individuelle forløb. Der vil også være fokus på, hvordan en positiv relation mellem mor og baby kan faciliteres sideløbende med behandlingen af moderens depression.

 

Kursusdage og indhold

2/5 2023

 • Definition af fødselsdepression 

 • Hvorfor Compassionfokuseret terapi til denne målgruppe?

 • Terapeutiske udviklingsprocesser i Compassionfokuseret terapi

 • Forsamtale/assesment, hvem har gavn af dette tilbud?

 • Intro til Compassionfokuseret terapi = de forskellige udviklingsniveauer
   

3/5 2023

 • Hjernen og følelsessystemerne, herunder særlige forhold hos målgruppen

 • Kroppens påvirkning på vores psykiske tilstand (udviklingsniveau nr. 1)

 • Opmærksomhedstræning og hvorfor det er vigtigt at lære at blive i nu'et (udviklingsniveau nr. 2)

 

9/5 2023

 • Yderligere opbygning af Beroligelsessystemet (udviklingsniveau nr. 3)

 • Forståelse af compassion, hvad er det og hvorfor kan det være hjælpsomt at arbejde med?

 • Opbygning af compassion evner: gennem minder (udviklingsniveau nr. 4)

 

10/5 2023

 • Opbygning af compassion evner: compassion figur, teori og øvelser (udviklingsniveau nr. 5)

 • Opbygning af compassion evner: compassion selv, teori og øvelser (udviklingsniveau nr. 6)

 • Introduktion til gruppemanual

 

Du vil alle dage opleve en dynamisk undervisningsform, hvor du får mulighed for at erfare det du senere selv skal praktisere. Der vil være en balance mellem teori og praksis med inddragelse af øvelser, hvor du kommer til at mærke tilgangen på egen krop. Der vil også være øvelser, hvor du får mulighed for at praktisere det terapeutiske arbejde.

Målgruppe

Sundhedsplejersker, jordemødre, familieterapeuter og andre, der arbejder, eller drømmer om at arbejde, med støttende eller behandlende individuelle- eller gruppeforløb med mødre med fødselsdepression.


Deltagerform og sted

Kurset afholdes i Horsens Kommunes lokaler.

Specifik adresse kommer.


Datoer

2.-3. maj 2023 kl. 9-16

9.-10. maj kl. 9-16

     
Tilmeldingsfrist

Tilmelding sker via først til mølle-princip. 

 

Kursuspris

Kursuspris 7.000 kr. inkl. moms og forplejning.

Det er muligt at betale kurset i 3 rater med et gebyr på 100 kr. 


Sprog

Kurset undervises på dansk


Tilmelding

Tilmeld dig ved at skrive mail til kaja@gro-psykologpraksis.com eller via dette TILMELDINGSLINK.


Kursusbevis

Du vil modtage et samlet kursusbevis. 

Supervision

Det er muligt at tilkøbe individuel og gruppesupervision i forbindelse med kurset. 

Fakta om Compassionfokuseret tilgang

Compassionfokuseret tilgang er en evidensbaseret tilgang i hastig udvikling, og forskningen viser at tilgangen har stor effekt på en række tilstande og lidelser, blandt andet fødselsdepression. Tilgangen lægger grundlæggende vægt på at (gen)opbygge medfølelse og compassion for sig selv og andre, og derigennem øge trivsel og slippe selvkritik og skam. Den britiske professor i psykologi Paul Gilbert er grundlægger af compassionfokuseret terapi og Michelle Cree er en af de første, der har målrettet tilgangen til mødre med fødselsdepression.

Om underviseren

Kaja Dreiøe Rasmussen er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med fødselsdepression hos forældre. Kaja arbejder med målgruppen i både kommunalt og privatpraktiserende regi. I Privat regi arbejder hun terapeutisk og underviser hovedsageligt i behandling af mødre med fødselsdepression. Kaja har en høj faglighed, ved hvad hun snakker om, og gør det på en imødekommende, inkluderende og nærværende måde.

bottom of page