top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Kursus for pædagogisk personale

For jer der ønsker at skabe psykologisk tryghed for barnet og støtte barnets følelsesmæssige stabilitet og udvikling

_edited.jpg

Beskrivelse:
Har jeres arbejdsplads fokus på tidlig forebyggelse og anser i tidlig indsat som essentiel, så er dette kursus formentligt noget for jer. Vi tilbyder et kursus for pædagogisk personale i kommuner og institutioner målrettet vuggestuer, børnehaver, dagplejere, pædagogiske konsulenter samt plejeforældre og lignende. Kurset har fokus på, hvordan det pædagogiske personale samt plejeforældre kan skabe de bedst mulige rammer for børns følelsesmæssige udvikling samt en psykologiske tryghed mellem dem selv og barnet, og herved skabe det bedst muligeudviklingsbetingelser for barnet. Kurset sammenholder det følelsesmæssige aspekt med barnets andre vigtige udviklingsprocesser ved forskellige alderstrin, herunder ift. kognition, sprog og seksualitet.


Kurset vil beskæftige sig med følgende temaer:  

  • Hvad er følelsesmæssig regulering?

  • Hvad er en tryg tilknytning?

  • Hvilken betydning har tryg tilknytning og evnen til følelsesregulering for barnet nu og på sigt?

  • Hvordan faciliteter pædagogisk personale og plejeforældre en tryg tilknytning og gode reguleringsevner hos barnet?   


Undervejs vil vi inddrage kursisternes egne eksempler på svære dagligdagssituationer med børnene. Vi taler om balancen mellem det at sætte rammer og være den voksne og samtidig fastholde en varme over for barnet. Vi kigger nærmere på, hvordan dette kan gøres på en måde, der faciliteter psykologisk tryghed og evnen til følelsesmæssig selvregulering.

Kursisten vil selv undersøge egne styrker og potentialer i forbindelse med det at skulle møde børnenes forskellige behov og følelser, og kursisten skal derfor være forberedt på at skulle arbejde med sig selv undervejs.

Hos GRO Kursusudbyderne har vi stort fokus på, at den viden, der formidles på vores kurser, har baggrund i nyeste forskning. Det er vigtigt for os, at engagere deltagerne og aktiv deltagelse vil være en stor del af undervisningen. Der vil være oplæg, diskussioner og analysering af videomateriale.

 

Book os: Er du som institution eller kommune interesseret i kurset, så tag kontakt til os på kaja@gro-psykologpraksis.com. Her kan vi tale pris, deltagerantal, lokaler og evt. ønsker til særligt indhold. Du vil også have mulighed for at blive ringet op og høre mere og kurset.


Undervisere: Autoriseret psykolog Kaja Dreiøe Möglich Rasmussen og autoriseret psykolog Camilla Inge Bekker. 

 

Tidspunkt:  Kan tilpasses jeres ønsker.


Lokation: Evt. i jeres egne lokaler, vi kan også stille lokaler til rådighed.

Kursusbevis: Deltagerne vil modtage et kursusbevis efter kurset

Kursets længde: Vi kan tilrettelægge kurset på to måder. Enten som et sammenhængende to dages kursus eller som et samlet supervisions og undervisningsforløb, hvor deltagerne bringer cases med fx via videomateriale og vi diskuterer dagens undervisningstema ud fra det kursisterne møder i deres hverdag. Her mødes vi over 7 gange af 2½ times varighed i mindre grupper (gruppestørrelse aftales).

Enkeltpersoner:  Vi opretter venteliste til enkeltpersoner, således at vi sætter et kursus op, når vi har samlet nok deltagere. I fald du som enkeltperson ønsker at skrive dig (uforpligtende) op på ventelisten, skriv en mail til gro-kursusudbyderne@protonmail.com. Vi regner med at oprette venteliste til afholdelse i København, Århus og Odense, så skriv hvilken venteliste du ønsker at skrive dig op på. Prisen for enkeltpersoner vil være 3000,- for begge dage inkl. forplejning. 

UNDERVISERE

CAMILLA INGE BEKKER

Autoriseret psykolog

Jeg blev færdiguddannet psykolog i 2018 fra Syddansk Universitet. Min hidtil erhvervede erfaringer afspejler min helt store faglige interesse og passion for det familiepsykologiske område. Jeg har bl.a. arbejdet i hospitalsvæsnet med udredning af psykiatriske lidelser hos småbørn og senere arbejdet med små-og skolebørn samt forældre i det kommunale regi. Derudover har jeg arbejdet på et projekt omhandlende tidlig indsats og forebyggelse hos småbørnsfamilier. Jeg er desuden i gang med at specialisere mig i klinisk børnepsykologi. 

Jeg certificeret i COS P (Cirkle of Security for Parents).

KAJA DREIØE

Autoriseret psykolog

Jeg blev uddannet som psykolog ved Københavns Universitet i 2016 og har arbejdet indenfor forskellige områder. Blandt andet har jeg været leder i et tilbud for voksne med angst og yderligere arbejdet indenfor det organisationspsykologiske felt. De sidste tre år, har jeg nørdet familiepsykologi i det kommunale regi. Gennemgående for mit arbejdsliv har været arbejdet ud fra tilknytningsbaseret og neuroaffektiv forståelse med værktøjer fra særligt 3. generations kognitiv terapi, som jeg har en 2-årig efteruddannelse i. Jeg er desuden certificeret i COS P (Cirkle of Security for Parents).

Camilla Inge-23-Edit-WEB-Color.jpg
Kaja Möglich-002-Edit-WEB-Color.jpg
bottom of page