top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg
denmark-g5d876e8c6_1280.png

 MIM kurs

UDSOLGT

Tvådagarskurs i samspelsobservationen MIM med gravida samt späd- och småbarnsföräldrar

picsea-EQlTyDZRx7U-unsplash_edited_edite

Kort om kursen

Vill du förbättra dina kunskaper i att arbeta med MIM-metoden riktad mot gravida samt späd- och småbarnsföräldrar? Då är detta kursen för dig.

Under kursens gång kommer Saara Salo (leg klinisk psykolog, PhD) guida oss i att förstå samspelet mellan föräldern och det lilla eller ofödda barnet genom strukturerad MIM-observation.

För dig som redan har erfarenhet av MIM från tidigare kurser eller klinisk erfarenhet kommer kursen att ge förbättrad förståelse och ytterligare kunskaper.

Kursen är också relevant för dig utan tidigare erfarenhet av MIM. För att du på bästa sätt ska kunna ta till dig kursens innehåll, rekommenderar vi att du tittar på introduktionsvideon nedan innan du deltar:  Saara Salo MIM2 - YouTube

 

 

Kursledare:

Saara Salo är leg klinisk psykolog och PhD från Finland. Hon är senior forskare på Helsingfors universitet och en psykologmottagning. Saara har många års erfarenhet av MIM, är handledare i metoden och har publicerat en lång rad artiklar på ämnet. Dessutom är Saara instruktör och handledare i både Theraplay och Mentaliseringsbaserad familjeterapi (MBT-F).


Praktisk information

Deltagandeform: Online via Zoom

Datum: : 17–18 november 2022, kl. 09–16 svensk tid (GMT+1).

 

Deltagare: Max 30 deltagare. 75% psykologer och 25% från andra relevanta yrkesgrupper. Det framgår på hemsidan när gränsen för de två yrkesgrupperna är nådda.

Pris: 

  • Earlybird pris 5600 SEK vid anmälan innan den 1 augusti 2022, därefter 6300 SEK. Det är möjligt att dela upp kursavgiften i två betalningar, mot en kostnad på 100 kr.
     

Språk: Engelska

 

Anmälan: Anmälan till kaja@gro-psykologpraksis.com eller genom denna TILMELDINGSFORMULAR 

 

Material: 2 veckor innan mottar deltagarna en länk till Dropbox med träningsvideor, DEIS-manual, DEIS-introduktionsvideo, kurslitteratur och bilagor.

 

Kursbeskrivning: 

Under graviditeten formas känslomässiga relationer, reflexiva funktioner och den prenatala anknytningen till det ofödda barnet. Denna psykologiska förberedelseprocess aktiverar föräldrarnas egna anknytningsmönster, och kan få föräldrarna att i viss grad åsidosätta sina egna anknytningsbehov. Att arbeta med MIM under graviditeten eller barnets första levnadsår kan öka föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet. Dessutom kan det öka både anknytning och reflexivt tänkande.

Under kursens gång kommer vi se exempel på prenatalt samspel samt exempel på samspel mellan föräldrar och barn upp till tre år. Vi kommer att jobba med case som innehåller en förebyggande modell baserad på Theraplay (Nurture and Play). Vi fokuserar särskilt på bedömning och beskrivning.

Kunskapsmål:

  • Kursens mål är att deltagarna ska ha:

  • Fått kunskap om hur man använder prenatal MIM

  • Fått kunskap om hur man arbetar med och bedömer DEIS-poängsystem på samspel mellan spädbarn och förälder

  • Fått kunskap om hur man arbetar med och bedömer DEIS-poängsystem på samspel mellan småbarn (ett till tre år) och förälder

  • Kunna tillämpa dessa kunskaper, samt överväga teoretiska och praktiska implikationer 

 

Kursbevis fås som PDF

bottom of page