top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Om GRO Psykologpraksis


GRO Psykologpraksis er en virksomhed med fokus på høj faglighed. Alle fagpersoner der tilknyttes GRO er dygtige indenfor deres felt og er under fortsat supervision og efteruddannelse. Vi har fokus på at have en god arbejdsdag med plads til pauser og forskelligartede arbejdsopgaver, således at den enkelte klient oplever fagpersoner, der elsker deres job, er nærværende og kreative i sessionerne og som er varme og engagerede i deres tilgang til den enkelte. 

COMPASSION FOKUSERET TERAPI

Én af de metoder og terapiretninger vi anvender i GRO-psykologpraksis er Compassion Fokuseret Terapi. Effekten af Compassion Fokuseret Terapi er blevet undersøgt i mange forskningsstudier som især peger på  at compassion fokuseret terapi er effektiv i forhold til arbejdet med depression, skyld og skam.

Terapien bygger på forskning inden for blandt andet neurovidenskab og evolutionær psykologi.

I Compassion Fokuseret Terapi arbejder vi med den indre kritiske stemme og selvkritik, der ofte kan føre til negative tanker og følelser af utilstrækkelighed. Der arbejdes med at kultivere venlighed, accept og medfølelse over for sig selv og andre som en vej til at skabe en sundere forbindelse til sig selv og andre.

GRO Psykologpraksis
Kaja_5.jpg

KAJA DREIØE

Ejer af GRO Psykologpraksis

bottom of page