top of page
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

Voksenmodul på psykologernes specialistuddannelse

Tag alle 90 timer på voksenmodulet af din specialistuddannelse samlet og spar 10.000 kr.

ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash.jpg

Kort om kurset

Kursusrækken er en fast del af psykologernes specialistuddannelse, som giver psykologen grundlæggende og solid viden om vigtige principper i forbindelse med deres arbejde som psykologer på voksenområdet. Herunder psykoterapeutisk behandling, lovgivning og etik, personlighedsteori samt psykologiske undersøgelser. Læs om krav til voksenmodulet HER.

Modulet består af 90 timers undervisning fordelt således:


Personlighedsforstyrrelse og  personlighedsteori ved Bo Bach

 • Dag 1 - 19/6-2023 

 • Dag 2 - 20/6-2023

 • Dag 3 - 21/6-2023

 

 

Deltagere vil få viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv. Yderligere vil deltagere få viden om, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori svarer til emneområde 10.4. Kurset er forhåndsgodkendt på psykologernes specialistuddannelse.

Lovgivning og Etik ved Jørn Nielsen

 • Dag 4 - 28/11-2023 (hybrid deltagelse)

 • Dag 5 - 29/11-2023​​ (hybrid deltagelse)

Deltagere vil få kendskab til relevant lovgivning inden for voksenområdet. Herunder: Psykologloven, Forvaltningsloven og Relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet Deltagere vil også få kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet herunder: Udfærdigelse af rapporter, Formidling og Rådgivning. Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet svarer til emneområde 10.6. Kurset er forhåndsgodkendt som del af specialistuddannelsen for psykologer.

Assessment modulet:

 • Dag 6 – 22/8-2023: Claus Haugaard Jacobsen - Assessmentinterviewet som indikation for psykoterapi 

 • Dag 7 – 5/9-2023: Underviser: Louise Brückner Wiwe - Systematisk klinisk udredning og vurdering af emotionel skade, organiske tilstande og autismespektrumtilstande (mulighed for hybrid deltagelse i særlige tilfælde)

 • Dag 8 - 6/9-2023: Underviser: Louise Brückner Wiwe - Systematisk klinisk udredning og vurdering af begavelsesvurdering og neuropsykologiske tests (mulighed for hybrid deltagelse i særlige tilfælde)

 • Dag 9 - 2/10-2023:  Pernille Holmboe - Systematisk klinisk udredning og vurdering af  Personlighedsforstyrrelser

 • Dag 10 – 3/10-2023: Mikkel Arendt - Systematisk klinisk udredning og vurdering af affektive tilstande og angst (mulighed for hybrid deltagelse i særlige tilfælde)

 • Dag 11 – 4/10-2023: Torben Østergaard Christensen - Systematisk klinisk udredning og vurdering af Skizofreni og psykoser (mulighed for hybrid deltagelse i særlige tilfælde)

 • Dag 12 – 26/10-2023: Jørn Nielsen - Alternativ tilgang til systematisk klinisk udredning og vurdering med fokus på Power threat meaning Framework (mulighed for hybrid deltagelse i særlige tilfælde)

 • Dag 13 – 27/10-2023: Jørn Nielsen - Alternativ tilgang til systematisk klinisk udredning og vurdering med fokus på Power threat meaning Framework (mulighed for hybrid deltagelse i særlige tilfælde)

På dette kursus vil du opnå et omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, tests og diagnostisk klassifikation med henblik på planlægning af undersøgelsesforløb, så problemstillinger belyses bredt og kompetent og der foreligger bedst muligt grundlag for valg af relevante interventioner. Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering svarer til emneområde 10.2. Kurset er forhåndsgodkendt til psykologernes specialistuddannelse hos dp.

Psykoterapeutisk metode

Deltagerne vil blive præsenteret for nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling, med fokus på overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurdering af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik. Deltagerne vil få viden om, hvad der virker ved psykoterapi og de vil lærer at forholde sig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling. Herunder: Den valgte teknik, Klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling, Dine egne styrker og svagheder som psykolog Psykoterapeutisk behandling svarer til emneområde 10.5. Kurset er forhåndsgodkendt på psykologernes specialistuddannelse.

Undervisere: Alle undervisere er specialist eller Ph.d. uddannede psykologer.

Målgruppe: Psykologer der ønsker en specialistuddannelse på voksenområdet. Op til 40 deltagere.
 
Deltagerform og adresse: Alle dage undervises i Odense på adressen: Grønløkkevej 8, 5000 Odense. 20 minutter til fods fra Odense banegård og med gode parkeringsmuligheder lige udenfor døren. 
Såfremt du kommer langvejs fra (så som Færøerne eller Grønland) kan nogle dage kan også tilgås online (hybrid format). Til formålet bruges platformen Zoom. Du kan se hvilke dage der kan tilgås online i dato oversigten ovenfor. Vær opmærksom på, at det ikke er det samme at deltage online på et fremmøde kursus, som at deltage på et online kursus, da man ikke på samme måde kan være en del af det, der sker i salen.

     
Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker via først til mølle-princip. 
 
Pris for det samlede kursus: 17.500 kr. for hele voksenmodulet uden frokost og 19.500 med frokost, som består af sund mættende og energigivende frokost ofte salat og smoothie. Det er muligt at betale i rater, raterne aftales individuelt, men kurset skal være færdigbetalt ved afslutning af kurset. Ved hver rate tillægges et gebyr på 30 kr. 

I må gerne være flere der går sammen om at købe den samlede pakke, og fordele kurserne mellem jer. 

Pris ved køb af enkelte kursusdele (med frokost):

 • Lovgivning og etik: 3.500,-

 • Assessment modul: 14.000,-

 • Psykoterapeutisk metode: 3.500,-

 • Personlighedsforstyrrelse og personlighedsteori: 6.000,-


Sprog: Dansk

Tilmelding: Tilmeld dig ved at skrive mail til kaja@gro-psykologpraksis.com eller via dette TILMELDINGSLINK.

Betingelser ved tilmelding: Tilmelding er bindende.

Kursusbevis: Du vil modtage et kursusbevis for hvert modul. Alle kurserne er forhåndsgodkendt hos Dansk Psykologforening på specialistuddannelsen. Du må i henhold til DPs regler max have 10 % fravær for at modtage kursusbevis.

Forberedelse: Til hver undervisningsgang anbefaler vi noget litteratur, som med fordel kan læses forinden.

OBS: Som psykolog  i det kommunale, har du mulighed for at ansøge Den kommunale kompetencefond om at betale for 80% af kursusomkostningerne, såfremt din arbejdsplads siger ja til at betale resterende 20 %. Det vil sige at din arbejdsplads kun skal af med 3500,- eller 3900,- hvis du skal have frokost med. Hvis du ønsker sparring på dette, er du velkommen til at skrive til os.

bottom of page